Pictures from Loka brunn

Venue

Trolsk sjö: Södra Loken

Gröna villan

Brunnsparken

Beskrivning av gamla källan

Minnessten över Ulrika Eleonoras besök

Källan

Finnhyttan

Parkvillan

Mot Kungshuset

Bastu i motljus

Bastun

Parkvillan

Sjöns strand (Södra Loken)

Södra Loken

Södra Loken, inre viken

Södra Loken, trolskt!

Motionsspår, f.d. riksväg

Milsten

Södra Loken, från motionsspåret

Kärleksstigen....

Viktoriasalen

Karta

Utsikt mot Södra Loken från Stora Societetshuset

Kungshuset

Kungsköket

Alkvettern

Bergstrahlska huset

Finnhyttan

Finnhyttan igen


 

©2009 Per Flensburg