Johanna Bondesdotter Adler 1847-1923
 
Johannas mors farmor Elna Nilsdotter föddes 1745 på Kämpagården i Österslöv vid Råbelövssjön norr om Kristianstad. En del av gården är bevarad och står på Kjuge hembygdsmuseum. Här ser vi Elnas brudskärp och mortel. Sonen Nils Larsson gifte sig med Ivö-flickan Marna. Nils byggde en ny gård på Ivön till sig och Marna.Gården stod färdig 1798. Denna gård fick också namnet Kämpagården.Idag heter gården Kungsgården och det som finns kvar från gamla tider är stenhuset till vänster på bilden. Än idag bebos gården av ättlingar till Marna och Nils Larsson. Dottern Anna gifte sig med Bonde Olsson från Balsby vid Bäckaskogs slott. Efter bröllopet i Ivö kyrka bosatte de sig i Balsby där de sex äldsta barnen föddes.
 
Därefter flyttade Anna och Bonde till Toftaröd i Norra Rörum. Där föddes Johanna 1847 som yngsta barn i en syskonskara på 11 (5 dog). Bonde tillverkade sekretärer till sina 5 flickor när de gifte sig, Elnas ca: 1855, Johannas 1877. Dottern Oliva övertog gården och dottern Elna gifte sig med en bonde i Hagstad. Denna gård finns idag på Frostavallens hembygdsgård.
 
Johanna utbildade sig till lärarinna och efter några år som guvernant gifte hon sig med Jöns Adler 1877 i Norra Rörums Kyrka. De bosatte sig på en gård 100 meter från stationen i Upphärad. På perrongen startade Johanna ett litet mejeri. Här föddes alla 5 barnen. Efter tio år flyttade familjen till Göteborg (se Axels levnadshistoria). Det gick bra med affärsverksamheten och 1896 köptes Säteriet Sämsholm på 300 tunnland åker och 2.000 tunnland skog. Här tillbringade barnen Adler sin ungdom, här gifte sig Ida med Ivar Arosenius och det blev många glada dagar på gården. Nuvarande ägaren hittade kvarlämnade målningar. Jöns köpte godset Lundby i Västergötland 1901 och bildade så småningom ny familj. Johanna bosatte sig på Föreningsgatan 3 i Göteborg och tillbringade somrarna i Älvängen. Här samlade Johanna sina barn och barnbarn tills hon dog 7 juni 1923.
 
Än idag firas Johannadagen 21 juli i vår familj med de nya Johannorna i centrum!